HK Hydraulik Handelsgesellschaft mbH

 

Langenberger Str. 436
45277 Essen 

Tel.: +49 (0)201 / 8 58 13 - 27
Fax: +49 (0)201 / 8 58 13 - 33
Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director: Thomas Fabek, Andreas Hoffstadt
Prokurist: Jens Böke

Judecătoria Essen, HRB 8774
Cod fiscal:     DE 119 671 435

 

 


Răspundere pentru conţinuturi

Conţinutul paginilor noastre a fost întocmit cu maximă atenţie. Nu ne puteam asuma însă nicio responsabilitate pentru corectitudinea, completitudinea şi actualitatea conţinutului. Ca prestator de servicii suntem responsabili conform paragrafului 7 alin. 1 TMG pentru conţinuturile proprii de pe aceste pagini conform legilor generale. Conform paragrafelor 8 până la 10 TMG nu suntem însă obligaţi ca prestator de servicii, să monitorizăm informaţiile străine transmise sau memorate sau să le cercetăm în funcţie de împrejurări, care să indice asupra unei activităţi ilegale. Rămân neatinse de la aceasta obligaţiile privind îndepărtarea sau blocarea utilizării informaţiilor conform legilor generale. Răspunderea în această privinţă este însă posibilă abia cu momentul aflării unei încălcări concrete a legii. În cazul aflării de încălcări corespunzătoare ale legii vom îndepărta imediat conţinuturile.

 
Răspundere pentru link-uri

Oferta noastră conţine link-uri către pagini Web externe terţe, asupra conţinutului căruia nu avem influenţă. De aceea nu putem prelua nicio răspundere pentru aceste conţinuturi străine. Pentru conţinuturile paginilor legate, ofertantul respectiv sau operatorul paginilor este întotdeauna cel responsabil. Paginile legate au fost verificate în momentul legării pentru posibilele încălcări legale. La momentul legării nu s-au putut constata conţinuturi ilegale. Controlul permanent al conţinutului paginilor legate nu este însă adecvat fără indicii concrete privind încălcarea unei legi. În cazul aflării de încălcări ale legii vom îndepărta imediat astfel de link-uri.

 

 Drepturi de autor, drepturi privind mărcile înregistrate

       Conţinuturile şi operele întocmite de către operatorul paginii pe aceste pagini se supun dreptului de autor german. Multiplicarea, prelucrarea, procesarea şi orice fel de valorificare în afara limitelor dreptului de autor necesită acordul scris al autorului resp. al creatorului. Descărcările şi copiile acestei pagini sunt permise numai pentru uz personal şi nu pentru utilizarea comercială.

       Mărcile şi numele de mărci folosite în aceste pagini de internet sunt proprietatea posesorului respectiv de drepturi. Nu se doreşte crearea impresiei, că HK Hydraulik, posesorul mărcilor este identic cu posesorii respectivi de drepturi. Menţionarea mărcilor şi numelor de mărci este efectuată numai cu scopul comercializării produselor respective.

       Atât timp cât conţinuturile de pe această pagină nu au fost întocmite de către operator, vor fi respectate drepturile de autor ale terţilor. Dacă conţinutul oarecare sau organizarea paginilor sau părţilor individuale ale acestei prezenţe online va viola drepturile străine ale terţilor sau prevederile legale sau va crea altfel probleme legale de concurenţă într-o formă oarecare, atunci avem rugămintea, invocând paragraful 8 alin. 4 UWG, de a ne transmite fără notă de cheltuieli un mesaj adecvat, rapid şi suficient de explicativ. Garantăm, că pasajele reclamate pe bună dreptate sau părţile acestor pagini Web să fie îndepărtate într-un termen adecvat, respectiv să fie adaptate cuprinzător indicaţiilor legale, fără a fi necesară angajarea unui avocat.

       Angajarea unui avocat, pentru avertismentul cu obligativitate de plată a prestatorului de servicii, corespunde voinţei reale şi plauzibile a acestuia şi ar reprezenta astfel o încălcare împotriva paragrafului 13 alin. 5 UWG, din cauza urmăririi scopurilor irelevante ca motiv dominant al iniţierii procedurii, mai ales a unei intenţii de dobândire a cheltuielilor ca instigaţie propriu-zisă, precum şi o violare împotriva obligativităţii de diminuare a pagubei. Privitor la conţinuturile în clienţii puşi la dispoziţie şi în conturile de partener, facem uz ca prestator de servicii  de privilegiile de garanţie conform paragrafului 5 nr. 3 TMG respectiv conform paragrafului 11 TMG.


Protecţia datelor

Utilizarea paginii noastre Web este posibilă de regulă fără indicarea datelor cu caracter personal. Dacă pe paginile noastre vor fi solicitate date cu caractere personal (de exemplu nume, adrese sau adrese de email), atunci acest lucru se efectuează, în măsura în care este posibil, pe bază voluntară. Aceste date nu vor fi transmise către terţi fără acordul dumneavoastră expres.

Indicăm, că transferul de date în internet (de exemplu la o comunicare prin email) poate prezenta lacune de securitate. Nu este posibilă protecţia perfectă a datelor în faţa accesului de către terţi.

Utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligativităţii casetei de lucrări de către terţi pentru trimiterea de publicitate şi materiale informative nesolicitate explicit este dezisă astfel explicit. Operatorii paginilor îşi rezervă explicit drepturi legale în cazul trimiterii nesolicitate de informaţii publicitare, cum ar fi de exemplu prin email-uri spam.

 

Um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies. Durch Nutzung unserer Internetseiten erklären Sie sich damit einverstanden.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.