Kalkulator hydrauliczny / obliczenia hydrauliki

Pompy hydrauliczne | Pompa zębata | Silniki hydrauliczne

 

Pompy hydrauliczne

Zastosowane wielkości i jednostki

Moment obrotowy napęduMoment obrotowy, który działa na wał wejściowy maszyny roboczej lub przetwornik momentu obrotowego. Dla napędzanej maszyny lub przetwornika jest to moment przyjęcia ruchu.  T  Nm
Różnica ciśnieńopisuje różnicę ciśnienia wejściowego i wyjściowego mierzoną w określonych warunkach  ∆p  bar
Liczba obrotów  n  min-1
geometr. zakres wypornościGeometryczny zakres wyporności jest zawsze nieco mniejszy niż zakres wyporności cm. na obrót  Vg  cm3
Moc  P  kW
Strumień objętościPod pojęciem strumienia objętości rozumiana jest objętość płynu hydraulicznego, który porusza się w jednostce czasu przez przekrój.  qv  L/min
objętościowy współczynnik sprawności  ηvol
 0,9 - 0,95
mechaniczno hydrauliczny współczynnik sprawności  ηmh  0,9 - 0,95
Całkowity współczynnik sprawnościCałkowity współczynnik sprawności układu hydraulicznego jest produktem objętościowego i  hydrauliczno-mechanicznego współczynnika sprawności.t = ηvol * ηmh)  ηt  0,8 - 0,85

 

qv = strumień objętości L/min

Vg=cm3
n=min-1
ηv=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

P=kW
Δp=bar
ηt=Punkt odniesienia ok. 0,8–0,85
  

 

 

Vg = geometryczny zakres wyporności cm³/U

qv=L/min
n=min-1
ηv=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

T=Nm
Δp=bar
ηmh=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

n = liczba obrotów w min-1

 

P=kW
T=Nm
  

 

T = moment obrotowy w Nm

Vg=cm3
Δp=bar
ηmh=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

P=kW
n=min-1
  

 

p = różnica ciśnień w bar

T=Nm
ηmh=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
Vg=cm3
  

 

P=kW
qv=L/min
ηt=Punkt odniesienia ok. 0,8–0,85
  

 

P = moc kW

T=Nm
n=min-1
  

 

qv=L/min
Δp=bar
ηt=Punkt odniesienia ok. 0,8–0,85
  

 

Pompa zębata

Zastosowane wielkości i jednostki

geometr. zakres wyporności na obrót   V
  cm3
średnica koła zębatego   D   cm
szerokość otworu w obudowie pompy   L   cm
szerokość koła zębatego   W   cm

 

Berechnung Zahnradpumpe

Obliczanie zakresu przenoszenia pompy zębatej (cm³)

D=cm
L=cm
W=cm
  

 

Silniki hydrauliczne

Zastosowane wielkości i jednostki

Drehmoment  T  Nm
Differenzdruck  ∆p  bar
Drehzahl  n  min-1
Schluckvolumen pro Umdrehung  Vg  cm3
Leistung  P  kW
Schluckvolumenstrom  qv  L/min
volumetrischer Wirkungsgrad  ηvol  0,9 - 0,95
hydr.-mech. Wirkungsgrad  ηmh  0,9 - 0,95
Gesamtwirkungsgrad (ηt = ηvol * ηmh)  ηt  0,8 - 0,85

 

q v = strumień objętości L/min

Vg=cm3
n=min-1
ηv=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

P=kW
Δp=bar
ηt=Punkt odniesienia ok. 0,8–0,85
  

 

V g = geometryczny zakres wyporności cm³/U

qv=L/min
n=min-1
ηv=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

T=Nm
Δp=bar
ηmh=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

n = liczba obrotów w min-1

qv=L/minZakres wyporności
ηv=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
Vg=cm3
  

 

P=kW
T=Nm
  

 

T = moment obrotowy w Nm

Vg=cm3
Δp=bar
ηmh=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

P=kW
n=min-1
  

 

∆p = różnica ciśnień w bar

T=Nm
Vg=cm3
ηmh=Punkt odniesienia ok. 0,9–0,95
  

 

P=kW
qv=L/minZakres wyporności
ηt=Punkt odniesienia ok. 0,8–0,85
  

 

P = moc kW

T=Nm
n=min-1
  

 

Δp=bar
qv=L/min
ηt=Punkt odniesienia ok. 0,8–0,85
  

Szybkie obliczanie hydrauliki...

 

HK Hydraulik GmbH oferuje wszystkim specjalistom gotowy kalkulator dla ważniejszych obliczeń hydraulicznych.

 

Dotychczas technicy do obliczania strumienia objętości lub zakresu przenoszenia pompy zębatej musieli wyszukać wzory, wziąć do ręki kalkulator, wprowadzić obliczenia według wzoru i ponownie skontrolować. To mogło z pewnością potrwać 15 minut.

 

Teraz wystarczy wpisać znane / uzyskane / zmierzone wartości w odpowiedni moduł kalkulatora a wynik uzyskają Państwo się natychmiast.

 

Uwaga: Jeśli proponujemy punkty odniesienia, to otrzymają Państwo bardzo dobre przybliżenie, które jest wystarczająco dokładne w codzienności. Zamiast punktów odniesienia mogą Państwo także wprowadzić wartości rzeczywiste.

 

Nasza wskazówka: Ustawcie Państwo zakładkę do tej strony na komputerze w warsztacie lub w smartfonie. Cieszymy się, jeśli mogliśmy Państwu pomóc przy pomocy kalkulatora hydraulicznego.

 

Um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten, verwenden wir technisch erforderliche Cookies. Durch Nutzung unserer Internetseiten erklären Sie sich damit einverstanden.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.