Informacje na temat cieczy hydraulicznych

 

Ciecz hydrauliczna jest płynem, który jest wymagany do przenoszenia energii w systemach hydraulicznych.

 

Wymagania dla cieczy hydraulicznych - zwłaszcza w maszynach budowlanych:

 

 • dobre właściwości smarujące
 • wysoka odporność na starzenie
 • wysokie zwilżenie i przyczepności
 • wysoka temperatura zapłonu
 • niska temperatura krzepnięcia (najniższy punkt temperatury, w którym olej jest jeszcze płynny; np. -5 stopni Celsjusza)
 • nie może atakować uszczelek
 • bez żywicy i kwasu
 • niewielki wpływ temperatury na lepkość - zarówno lepkość dynamiczną, która zwykle zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury, jak również lepkość kinematyczną (stosunek pomiędzy lepkością dynamiczną a gęstością)
 • niska ściśliwość

 

W zależności od zastosowania i wymaganych właściwości ciecze hydrauliczne są różnie złożone:

 

Na bazie oleju mineralnego

Najczęściej stosowana ciecz hydrauliczna jest oparta na bazie oleju mineralnego z odpowiednimi dodatkami. Jest ona również określana jako olej hydrauliczny. Wymagania dla takich olejów hydraulicznych są zdefiniowane w normie ISO 6743-4 z oznaczeniami HL, HM, HV. W Niemczech zwykłymi oznaczeniami są HL, HLP, HVLP według DIN 51524.

 

H i HH: Olej mineralny bez substancji czynnych - nie jest już stosowany w praktyce.
HL: z substancjami czynnymi do podwyższenia ochrony przed korozją i odporności na starzenie
HM: z substancjami czynnymi do podwyższenia ochrony przed korozją, odporności na starzenie jak również do zmniejszenia zużywania się przez zacieranie w obszarze tarcia mieszanego
HLP: dodatkowo do olejów HL inne składniki czynne zmniejszenia zużycia i podwyższenia wytrzymałości w obszarze tarcia mieszanego - najszersze zastosowanie w praktyce
HV i HVLP: jak HLP, jednak z dodatkami do poprawy transportu cząstek (działanie detergentu) oraz na zdolność dyspersji (zdolności do przenoszenia wody) z substancjami czynnymi w celu zwiększenia ochrony przed korozją (niemieckie oznaczeni, nie znormalizowane)

 

Ciecze ognioodporne

HFAE: Emulsje oleju w wodzie

 

 • zawartość wody wynosi ponad 80% i jest zmieszana z koncentratem na bazie oleju mineralnego lub rozpuszczalnych poliglikoli
 • przy koncentracie na bazie oleju mineralnego istnieje ryzyko rozpadu roztworu i rozwoju mikroorganizmów
 • dobra ognioodporność, zastosowanie w temperaturach od  +5 °C do  +55 °C

 

HFAS: rozpuszczone w wodzie koncentraty syntetyczne

 • nie ma ryzyka rozpadu ponieważ jest to prawdziwy roztwór, jednak istnieje znacznie zwiększona podatność na korozję elementów hydraulicznych

HFB: Woda w oleju - emulsje

 

 • zawartość wody wynosi powyżej 40% i jest zmieszana z olejem mineralnym. Emulsja ta jest rzadko stosowana.
 • dobra ognioodporność, zastosowanie w temperaturach od  +5 °C do  +60 °C
 • W Niemczech płyny HFB nie są dopuszczone ze względu na brak właściwości przeciwpożarowych

 

HFC: Wodne roztwory glikoli

 

 • zawartość wody jest większa niż 35% w roztworze polimerowym
 • dobra ognioodporność, zastosowanie w temperaturach od -20 °C do  +60 °C.
 • Mogą być stosowane do ciśnienia 250 bar.

 

HFD: Płyny syntetyczne

 

 • HFD-R: Estry kwasu fosforowego
 • HFD-S: węglowodory chlorowane bezwodne
 • HFD-T: Mieszanka z HFD-R i HFD-S
 • HFD-U: bezwodne inny skład (złożone z estrów kwasów tłuszczowych)
 • Syntetyczne ciecze mają wyższą gęstość niż oleje mineralne czy woda (nie HFD-U), mogą powodować problemy przy zasysaniu pompy i atakują wiele materiałów uszczelniających.
 • dobra ognioodporność, zastosowanie w temperaturach od -20 °C do  +150 °C

 

Biodegradacja

Ulegające biodegradacji ciecze hydrauliczne produkowane na bazie olejów roślinnych (np. rzepak) i stosowane w biologicznie krytycznym środowisku (maszyny budowlane na obszarach ochrony wód, pługi śnieżne w górach, itp.). Płyny te są substancjami szkodliwymi I klasy zanieczyszczenia.

 

Oznaczenie: HE = Hydraulic Environmental

Podział:

 • HETG (podstawa triglicerydy = oleje roślinne)
 • HEES (podstawa syntetyczne estry)
 • HEPG (podstawa poliglikole)
 • HEPR (inne płyny bazowe, przede wszystkim poli-alfa-olefiny)

 

Woda

Woda jako płyn hydrauliczny jest pod każdym względem nieszkodliwa (jednak bez osłony przed korozją). Czysta woda nie jest stosowana w wydajnej hydraulice, jest ona mieszana z olejem, podobnie jak olej chłodząco-smarujący w maszynach skrawających (przy tym częściowo występuje rozpad roztworu). Pierwsze zastosowanie techniczne hydrauliki wykonywane było z użyciem wody jako płynu. Woda ma praktycznie stale niską lepkość.

Podział:

 • Woda wodociągowa (przefiltrowana)
 • Woda techniczna (emulsja woda-olej)
 • Woda morska względnie słona (przefiltrowana, nie nadaje się ze względu na agresywność)

 

Um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten, verwenden wir technisch erforderliche Cookies. Durch Nutzung unserer Internetseiten erklären Sie sich damit einverstanden.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.